សារាចរ!​ ក្រសួង​ទេសចរណ៍ ស្នើ​ឲ្យ​បិទ​អាជីវកម្ម​ម៉ា ស្សា​សុខភាព និង​ស្ប៉ា​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន

ពត៌មានជាតិ
Spread the love

នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ​ដែរ​ក្រសួង​ទេស ចរណ៍ ​បាន​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ប្រធា​ ន​មន្ទីរ ​ទេសចរណ៍​គ្រប់​រាជធានី​ខេត្ត​ដោយ​ស្នើ​ឲ្យ​បិទ​អាជីវកម្ម​ម៉ាស្សា​សុខភាព​និង​ស្ប៉ា​ទាំង​អស់​ដែល​ក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួង​​រហូត​ដល់​មាន​ការ​ជូន​ដំណឹង​សារ​ជា​ថ្មី។
ក្នុង​លិខិត​ផ្លូវការ​របស់​ ក្រសួង​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ការ​ផ្អាក​សេវាម៉ាស្សា​សុខភាព​​និង​ស្ប៉ា​នឹង​អនុវត្ត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី៧​ខែ​មេសា​​នេះ​ត​ទៅ។
ការ​ផ្អាក​ ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​ធ្វើ​ឡើង​ ក្រោម​គោលបំណង​ក្នុង​ការ​រួម​ចំណែក​ការ​ទប់ស្កាត់ ​នូវ​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​ដែល​កំពុង​រាត ត្បាត​ ពេញ​ពិភពលោក​៕
ខាង​ក្រោម​នេះ ​ជា​លិខិត ​ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួង៖


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *