ទឹកចិត្តល្អណាស់!!អ្នកនាង​ ទ្រី ដាណាអាណិតគាត់ណាស់ ពិការដៃសងខាង តែតស៊ូណាស់ ក្មួយអាណិត ឱ្យផ្ទះនៅ លក់ផលិតផល online​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក៏ជូនថវិកាម្ដាយគាត់ខ្លះ ទុកគ្រាន់ដោះស្រាយជីវភាព

កំសាន្ត និងសិល្បៈ
Spread the love

មុននេះគណនីហ្វេសប៊ុកទ្រី ដាណា Dana Tryបានសរសេរថា«អាណិតគាត់ណាស់ ពិការដៃសងខាង តែតស៊ូណាស់  ក្មួយអាណិត ឱ្យផ្ទះនៅ លក់ផលិតផល online ខ្ញុំទើបឃើញគាត់តាម Facebook ដែរ។សួរគាត់ហើយ កាលមុន គាត់ជួយធ្វើផ្ទះតា ឆក់ខ្សែភ្លើង ត្រូវកាត់ដៃទាំងសងខាង ប្រហែល ៤ឆ្នាំហើយ។ គាត់ធ្លាប់មានប្រពន្ធ កូនស្រីម្នាក់ដែរ តែបែកគ្នា ខ្ញុំចូលចិត្តអ្នករឹងមាំចឹង ឥឡូវឱ្យផលិតផលថែមលក់ ហើយក៏ជូនថវិកាម្ដាយគាត់ខ្លះ ទុកគ្រាន់ដោះស្រាយជីវភាព។ ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកតាមម្ដាយគាត់ គិតទៅ ជួយអ្នតស៊ូពិតៗ សប្បាយចិត្តណាស់»៕ប្រភព៖ chekchay-all.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *