ឃើញកូនផ្ញើលុយមករាល់ខែស្មានតែមានការងារល្អធ្វើ ដល់មកឃើញ-សា-ក-ស-ព-កូន–ស្លា–ប់ក្នុងសភាពបែបនេះទើបដឹងថាកូនខ្លួនវេទនាយ៉ាងណា…

ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ មានហេតុការណ៍ ឃា ត ក ម្ម មួយដែលត្រូវបាន គេបRead More…

មិនគួរសោះ! នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ ត្រូវបានគូដណ្តឹងរបស់ខ្លួន ជះ ទឹ ក អា ស៊ី តលើផ្ទៃមុ ខ និងរា លដា លដល់ដ ងខ្លួន ដោយសារតែ…

វៀតណាម៖ នាថ្ងៃទី ២៤តុលាការប្រជាជនទីក្រុង Da Nang បានបើកស Read More…